Zoek & boek
Agriturismo in het groene hart van Italië
Check prijzen en beschikbaarheid
Check prijzen en beschikbaarheid

Privacyverklaring

Casale il Sogno, gevestigd te Loc. Casalecchi 25, 06026 Pietralunga (PG) Italië, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Casale il Sogno vindt privacy erg belangrijk. Daarom verwerken we uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening of het verbeteren daarvan. We gaan heel zorgvuldig om met de informatie die we over jou hebben. We stellen deze informatie nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop volgende dienstverlening van Casale il Sogno. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 23-05-2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van voorgaande versies. We behouden te allen tijde het recht de privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie.

 

Contactgegevens

Agriturismo Casale il Sogno di Vissers Wilhelmina

Loc. Casalecchi 25

06026 Pietralunga (PG)

Italië

T. +31646760126

http://www.casaleilsogno.nl

Camera di Commercio nr. IT03815820547 (Italiaanse Kamer van Koophandel)

Willianne Vissers is de contactpersoon Gegevensbescherming van Casale il Sogno. Zij is te bereiken via info@casaleilsogno.nl.

 

Casale il Sogno verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • we verzamelen emailadressen voor het verzenden van een periodieke nieuwsbrief;
 • we registreren NAW-gegevens via de website voor het maken van een reservering, een optie of het aanvragen van informatie;
 • we registreren geboortedata ten behoeve van een reservering, een optie of bij het aanvragen van informatie;
 • we verzoeken om een telefoonnummer om contact met je te kunnen opnemen ten behoeve van onze dienstverlening;
 • we noteren je gegevens van je legitimatiebewijs indien je bij ons op vakantie komt ten behoeve van de Carabinieri (Italiaanse politie).

We gebruiken je gegevens niet voor marketingdoeleinden. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van overeenkomsten tussen hen en ons of wettelijke verplichting. Alle gegevens die we van jou hebben heb je zelf aan ons vertrekt via de website, een formulier via bijvoorbeeld de nieuwsbrief of een registratieformulier die je moet invullen als je bij ons op vakantie bent.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwekt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je gegevens zolang je gast van ons bent. Dit betekent dat we alle gegevens bewaren totdat je aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wil maken. Indien je dit aangeeft zullen we de gegevenshistorie verwijderen, tenzij we vanwege administratieve verplichtingen genoodzaakt zijn enkele (persoons)gegevens te bewaren, zolang de toepasselijke termijn loopt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Casale il Sogno deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Casale il Sogno blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Prosucco is de hostingpartij waar de website en de back-ups op een beveiligde server staan. Ook als je met ons contact opneemt via email worden deze opgeslagen op de beveiligde server van Prosucco.
 • TommyBookingSupport is een online reserveringssysteem. Hierin worden alle gegevens bewaard welke van toepassing zijn op een reservering, een optie of een aanvraag voor informatie. De gegevens worden versleuteld met behulp van SSL (Secure Socket Layer), de internationale standaard voor beveiligde gegevensuitwisseling. Alle medewerkers van TommyBookingSupport hebben geheimhoudingsplicht;
 • MailChimp wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven per email. MailChimp gebruikt je naam en email nooit voor eigen doeleinden. Onderaan elke nieuwsbrief die geautomatiseerd via MailChimp is verzonden staat een link ‘schrijf je uit’. Je ontvangt daarna geen nieuwsbrieven meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden ontvangen en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen;
 • Pay.nl gebruiken we voor het afhandelen van betalingen. Pay.nl verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor om je (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Pay.nl bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan;
 • Wanneer je voor een vakantie bij ons verblijft zijn we wettelijk verplicht je gegevens aan de Italiaanse politie (carabinieri) te verstrekken. Dit gaat via een beveiligde website. De gegevens die we verstrekken zijn: aankomst- en vertrekdatum, voor-en achternaam, geboortedatum, nationaliteit en geboorteplaats of geboorteland van de hoofdboeker. Van de overige personen in de reservering verstrekken we de volgende gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats of geboorteland en nationaliteit.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Casale il Sogno gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Casale il Sogno gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij het bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Via onze website worden ook cookies geplaats door Google, als onderdeel van ‘Analatics’. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat wij onze diensten waar nodig kunnen verbeteren. De gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens (het laatste gedeelte van je IP-adres is gemaskeerd). We hebben een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We delen de gegevens niet met Google.

Je kan cookies op verschillende manieren beheren. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op je gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet langer volledig toegankelijk zullen zijn.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kan cookies wel of niet accepteren via de besturingselementen van je browser, deze kun je vinden in de 'voorkeuren' van je browser. Voor meer informatie over hoe je je browser instellingen kunt aanpassen of hoe je cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vind je bij 'help' in je browser of via websites als: www.allaboutcookies.org.

Je kan je hier afmelden voor aangepaste advertenties:

• Advertentie instellingen Google

Om je af te melden voor Google Analytics:

• Google Analytics Opt-out Browser Plugin

Als je onze website gebruikt zonder je af te melden, betekent dit dat je de gegevensverzameling begrijpt en ermee akkoord gaat.

 • Social media buttons

Social media buttons voor social media sites van derden worden gebruikt om onze gebruikers in staat te stellen webpagina's te delen of te bookmarken. We kunnen niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelen. Om te begrijpen hoe social media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van desbetreffende partijen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@casaleilsogno.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Casale il Sogno zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Casale il Sogno wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Casale il Sogno neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@casaleilsogno.nl.

Casale il Sogno heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL); wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
 • We hanteren een sterk wachtwoordbeleid;
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner.