Landhuis in Umbrië, het groene hart van Italië
Bloem

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Een reservering kan rechtstreeks via Casale il Sogno of via een reisorganisatie plaatsvinden. Degene die voor zichzelf of een ander de reservering aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) deel aansprakelijk.
 • Alle in de betreffende reservering opgenomen gegevens maken deel uit van de overeenkomst. Boekingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per internet worden gemaakt. Zowel mondeling als schriftelijk gemaakte boekingen zijn bindend.
 • Binnen 14 dagen na het reserveren dient 25% van de totale factuur te worden aanbetaald. Uiterlijk 6 weken voor aankomst dient het restant betaald te worden. Indien binnen 6 weken voor aankomst wordt gereserveerd, dient het totale bedrag binnen enkele dagen te worden betaald.
 • De totale factuur is exclusief een annulerings- en reisverzekering. Wij adviseren u deze apart af te sluiten.
 • Bij niet tijdige betaling zal Casale il Sogno u dit schriftelijk melden, waarbij u de mogelijkheid heeft binnen 5 werkdagen het nog verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de reservering door ons geannuleerd en brengen wij u de verschuldigde annuleringskosten in rekening.
 • Een reservering kan te allen tijde worden geannuleerd. Hiervoor gelden de annuleringskosten uit deze algemene voorwaarden. Dit dient in elk geval schriftelijk te worden meegedeeld. Een naamsverandering is kosteloos indien appartement, huurperiode en aantal personen gelijk blijven. Bij wijziging van een reservering wordt € 15 administratiekosten in rekening gebracht.
 • De annuleringskosten bedragen bij meer dan 6 weken voor aankomst de kosten van de aanbetaling (25% van de totale factuur). Tot 2 weken voor aankomst 50% van de totale factuur en daarna 100% van de totale factuur.
 • Bij aankomst dient € 200 contant per appartement als borg te worden betaald. De borg zal bij vertrek worden terugbetaald of worden verrekend met eventuele gedane uitgaven.
 • De appartementbeschrijving vermeldt het maximaal aantal personen per appartement, dat in geen geval mag worden overschreden. Bij overschrijding is Casale il Sogno gerechtigd de toegang tot het appartement te weigeren zonder aanspraak tot restitutie van de reissom.
 • Fouten en vergissingen in een overeenkomst binden Casale il Sogno niet.
 • De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het gehuurde en is aansprakelijk voor eventuele schades die door de huurder of medereizigers veroorzaakt zijn gedurende zijn/haar verblijf.
 • De huurder is verplicht het huis in nette staat achter te laten.
 
Casale il Sogno nieuwsbrief ontvangen?
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
"